Myter og Fakta om alkohol

Alle har et forhold til alkohol: Næsten alle danskere drikker alkohol ved festlige lejligheder, og de fleste kender nogen, der drikker så meget og så ofte, at det er et problem.
Derfor har vi forestillinger og normer om alkohol. Mange normer er baseret på myter, som må tages op til en kritisk debat, for at virksomheden kan håndtere de alkoholproblemer, som uvægerligt vil komme på en hvilken som helst større arbejdsplads.

Myte: Alkohol er sundt, hvis det drikkes med måde.

Fakta: Nej, alkohol er et giftstof, som man ikke skal drikke for sin sundheds skyld. Kun ædre mennesker med høj risiko for hjertesygdom kan evt. have gavn af at drikke en enkelt genstand.

Myte: Det værste, der kan ske for os, der drikker “normalt”, er, at vi får tømmermænd. Det er kun socialt svage og karakterløse personer, der bliver afhængige.

Fakta: Uanset om man er stærk eller svag bidrager et for stort alkoholforbrug til udvikling af afhængighed samt 60 forskellige sygdomme. Et for stort alkoholforbrug er mest almindeligt blandt veluddannede og velstillede. Men det er sværere at bære et alkoholproblem, og det bliver hurtigere synligt, hvis man samtidig har sociale eller psykiske problemer.

Myte: Det er en privat sag, hvor meget man drikker.

Fakta: Nej, et for stort alkoholforbrug nedsætter ens funktionsevne på alle måder. Det forstyrrer de følelsesmæssige relationer i familien samt de relationer, man har til andre, fx kolleger. Et for stort alkoholforbrug går således ud over børn, partner og kolleger. Derfor er alkoholforbruget ikke noget, der alene vedrører den, der drikker. Et for stort alkoholforbrug kan nedjusteres, hvis problemet opdages i tide.

Myte: Rigtige mænd kan bære en brandert.

Fakta: Hvis man bliver mindre påvirket af alkohol end andre, tyder det på, at man har udviklet alkoholtolerans og er på vej mod alkoholafhængighed.

Myte: Mænd, der ikke drikker øl, er tøsedrenge.

Fakta: Det kræver mere mod og karakter at modstå et drikkepres end at gøre som de andre.

Myte: Man har først et alkoholproblem, hvis man er nødt til at drikke om morgenen.

Fakta: Når man er nået dertil, har man brug for akut behandling. Alkoholproblemet er startet adskillige år tidligere.

Myte: Hvis man kan passe sit arbejde, har man ikke noget alkoholproblem.

Fakta: Når man er træt, ukoncentreret og glemsom på grund af et for stort alkoholforbrug, passer man ikke sit arbejde på en optimal måde. Man kan sagtens være på arbejdspladsen, selvom man har et alkoholproblem. Men ens funktionsevne er nedsat.

Myte: Man kender først sine venner og kolleger, når man har drukket sig fuld sammen.

Fakta: Nej, så ved du, hvordan de reagerer i bedøvet og forgiftet tilstand.

Myte: Der er ingen, der bliver presset til at drikke. Det bestemmer de da selv.

Fakta: Nej, når kun 7 % af befolkningen ikke drikker alkohol, kan man føle sig afvigende, hvis man afstår fra at drikke alkohol. Og da det for de fleste føles som et pres, vælger mange – formentligt ubevidst – af den grund at drikke som de andre.

Myte: Al morskab uden alkohol er kunstig.

Spørgsmål: Er vi virkelig så hæmmede, at vi er nødt til at være bedøvede for at kunne udfolde os og have det sjovt sammen?

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Se vores alkometer her!