Benzodiazepin

benzodiazepinerBenzodiazepiner er en gruppe af lægemidler, som bruges mod angst og søvnbesvær. Da de er effektive og relativt ufarlige, har de, siden de blev kendt i 60´erne, været helt dominerende på markedet i forbindelse med udskrivning af medicin til mennesker med søvnproblemer og akutte nervøse tilstande med angst, uro og spændings-tilstande.

De kan dog skabe afhængighed hos brugeren. Benzodiazepiner giver i de rette doser mulighed for at dæmpe angst og uro, og løser problemer med at sove. De har også en muskel-afslappende effekt.

Brug og misbrug:
Benzodiazepiner er et værdifuldt hjælpemiddel, både i psykiatrien, til oftest kortvarig behandling af angst-tilstande, muskelspændinger og til behandling af hjertepatienter. Eksperimenter med dyr har vist, at benzodiazepiner er svagt vanedannende, sammenlignet med kokain.

Blandingsmisbrug:
Mennesker med alkoholproblemer har også ofte et misbrug af benzodiazepiner.

Psykiske problemer:
Brug og misbrug af benzodiazepiner kan føre til afhængighed og langvarige Abstinens-symptomer, når man forsøger at holde op med at tage benzodiazepinerne.

Behandling:
Langsom nedtrapning over 4 til 6 uger bevirker, at abstinenserne bliver til at holde ud. Samtidig skal misbrugerne have samtale-terapi i grupper og enkeltvis, så de langsomt selv bliver i stand til at klare livet uden brug af benzodiazepiner. Samtale-terapien skal strække sig over mindst et år.

Anvendelsen af benzodiazepinerne skaber til stadighed debat. Fortalerne siger, at benzodiazepinerne er gode til at dæmpe angst og uro og til at lindre søvnbesvær, samt at de tilstande, benzodiazepinerne afhjælper, er langt værre end de bivirkninger, der evt. måtte være ved at bruge benzodiazepinerne.

Kritikkerne hævder, at risikoen er, at benzodiazepiner i for stor udstrækning fører til afhængighed af stoffet, og at det kun er symptom-behandling, frem for at finde ud af, hvorfor folk er bange og lider af søvnproblemer.

Kilde: netstof.dk

Se vores narkotest benzodiazepintests her.