Kokain

kokainKokain er et stimulerende stof, som fremstilles af kokabuskens blade. Det sælges på det illegale marked i form af et hvidt pulver, som misbrugerne bruger til at snuse eller sniffe. Tre bølger af kokainmisbrug er kommet over den vestlige verden med ca. 50 års mellemrum i 1880, 1930 og 1980.

Kemi:
Kokain, hvis kemiske navn er bensoylmetylekgonin, har en struktur, som har visse ligheder med atropin og skopolamin. Det er et krystalliseret pulver med bitter smag. Da det ikke er særligt stabilt, omdanner kemikerne det til et mere stabilt salt kokainhydroklorid.

Virkning:
Kokain er det først opfundne lokal-bedøvelsesmiddel. Alle de bedøvelsesmidler, som anvendes i dag, udgår fra kokainets struktur. Kokain kan optages gennem alle kroppens slimhinder. Det kan indtages på forskellig vis:
1. Tygning af kokablade.
2. Snusning eller snifning.
3. Indsprøjtning af en kokainopløsning.
4. Rygning af kokain i vandpibe – den såkaldte freebase-rygning.
5. Rygning af kokapasta.
6. Rygning af crack.
7. Anbringelse på slimhinderne i anus og skeden.

Rusen:
De umiddelbare effekter ved at sniffe en moderat dosis er stærkt forhøjet stemning, vellyst, seksuel stimulering, overdreven opmærksomhed og øget selvværdi. Slimhinden i næsen føles lokalbedøvet. I begyndelsen af et misbrug dominerer de positive virkninger. Virkningerne er imidlertid dobbelttydige. Knap en time efter rusen kommer følelsen af beklemthed og angst, en nedtur.

Fysiske virkninger af kokainmisbrug er fremfor alt irritation af næsens slimhinder, stærk hovedpine, pludselig svimmelhed og epileptiske anfald. Uregelmæssig hjerterytme er normalt. Den seksuelle ophidselse og stimulering, som kokain giver til at begynde med, vender efter en tids misbrug. Så bliver det vigtigere at få en kokainrus end at gå i seng med hinanden. Kokainen skaber nemlig kaos i hjernens lystcentre, som bliver udmattede.

Psykiske virkninger ligner dem efter amfetamin-misbrug, det vil sige søvnbesvær og specielt vrangforestillinger. Typisk for kokainmisbrugeren er depressioner og en speciel kokain-psykose med livlige syns- og høre-hallucinationer. Psykosen kan opleves, som om der kryber insekter under huden, eller som om der sætter sig snekrystaller på huden. Dette syndrom kaldes for Magnans syndrom efter Valentin Magnan, som opdagede det i 1800-tallet.

Sociale skadevirkninger er svære. Misbruget fører til en forøget volds-tendens og personlige skibbrud, ikke mindst økonomiske. I forbindelse med udbredelsen af crack er fulgt en øgning af vold og børnedødelighed. Gravide kvinder, som misbruger crack, risikerer for tidlig fødsel, blødninger m. m. De nyfødte kan have mere eller mindre alvorlige hjerneskader. De er unormalt urolige og har svært ved at få kontakt til plejepersonalet.

Behandling:
Afgiftning og behandling af depressioner, som følger med kokainmisbruget, sker ofte på de psykiatriske klinikker. Den påbegyndte afgiftning opfølges af en langvarig og tæt efterbehandling i dagbehandling, hvor der bevidst arbejdes med muligheden af tilbagefald.

Kilde: netstof.dk

Se vores narkotest kokaintest her.