Opiat/Heroin

heroinOpium, morfinpræparat og syntetisk morfinderivat samt misbrug af opium, morfin, heroin og øvrige morfinderivater.

Alle opioider kan have en euforiserende effekt og give rusoplevelse, afhængighed , tolerans-øgning og abstinenser. De har en kraftig smertestillende og dæmpende effekt, men hæmmer i større doser åndedrættet, giver sammentrækninger af pupiller og forstoppelser.

Kemi:
Råopium består for ca. 75% vedkommende af harpiks, olier, sukker og proteiner. 25% af vægten består af over 20 forskellige alkaloider. Den vigtigste alkaloide i opium er morfin. Morfin-indholdet i opium er ca. 10%. Den kemiske formel for morfin blev bestemt i 1902.

Morfin:
er et kraftigt virkende smertestillende middel.
Morfinen kan give et psykisk velbefindende, en eufori. Man regner med, at hele den smertestillende effekt af opium skyldes morfin-indholdet. De fleste former for smerter påvirkes af morfin, selv smerter fra mave og tarmkanalen. Morfinlignende midler (morfinanaloger) som kodein (metylmorfin), fremstilles af opium og anvendes som hostedæmpende medicin. Kodeinet har en svag smertestillende effekt og kan misbruges.
Bivirkninger af morfin er helt normalt. De består mest af ildebefindende og opkastninger. Åndedrættet dæmpes ved, at morfinen påvirker åndedrætscentret. Morfin kan også fremkalde forstoppelse. Hos en del patienter kan morfinen frigøre histamin, hvilket ofte giver kløe. Det karakteristiske for morfinvirkningen er, at pupillerne bliver små. Tolerans-øgning udvikles hurtigt.

Heroin: fremstilles fra opium eller morfin.

Blandt narkotika-misbrugere i Vesteuropa er det det helt dominerende opioid. Virkningen i kroppen er den samme som morfin. Heroin har dog en hurtigere effekt. Der kræves kun 3 milligram rent heroin for at fremkalde samme effekt som 10 milligram rent morfin. Heroin er mere fedtopløsende end morfin. Det går derfor lettere igennem blod- og hjernebarrieren. Det når straks frem til modtagecellerne i det centrale nervesystem.
En vigtig egenskab hos alle morfinpræparater er, at de giver tolerans-øgning. Det vil sige, at den, som tager stoffet, med tiden må anvende stadig større doser for at få den samme effekt. Heroin- eller morfinmisbrugere kan komme op på flere gram dagligt. Dette skyldes, at det centrale nervesystem vænner sig til stoffet.

Rusen:

Morfin, heroin og deres mange halvsyntetiske og syntetiske slægtninge giver en hurtig rus. Allerede sekunder efter indsprøjtningen, indtræder en behagelig rus, karakteriseret ved døsighed. Misbrugere beskriver det, som om de svæver på en sky, behageligt omtågede. Det hurtigt-virkende heroin giver specielt stærke lystfølelser. Mange misbrugere beskriver selve indsprøjtningen og den hurtige rus i erotiske vendinger.

Fysiske effekter:

Rigtigt doseret i ren form giver opiater ingen skadevirkninger. Der findes eksempler på, at hospitals-personale, som har været morfinister i årtier. Ved obduktionen kunne man ikke påvise nogle fysiske skader, der kunne stamme fra morfinmisbruget.
Risikoen for overdosis ved opiatmisbrug ligger i, at man ikke kender styrken på stoffet. De fleste dødsfald på grund af heroin skyldes, at åndedrættet er stoppet. Heroin virker nemlig hæmmende på åndedrætscentret i hjernen.
En anden risikofaktor er selve indsprøjtnings-teknikken. Ved hyppige indsprøjtninger med og deling af sprøjter har gulsot og hiv-aids spredt sig meget hurtigt blandt heroinmisbrugere. En virkning af heroinmisbrug er, at mange fysiske symptomer forbliver ubehandlede, da misbrugeren jo ikke kan mærke nogle symptomer, da han/hun hele tiden er bedøvet.
En anden fysisk komplikation er forstoppelse, idet heroinet hæmmer tarmens arbejde.

Psykiske virkninger:

Et langvarigt misbrug af heroin eller andre morfinpræparater medfører en splittet personlighed. Både fysiske og psykiske smerter fortrænges.Men de kommer tilbage, når misbrugeren holder pause. En hyppig dødsårsag er derfor selvmord, som hænger sammen med de depressioner, der følger af misbruget.

Kilde: netstof.dk

Se vores narkotest opiattest her.