PCP

PCPPCP blev fremstillet i slutningen af 50’erne.

I begyndelsen af 1980’erne var PCP udbredt i ghettoerne i USA.

PCP  kan give forgiftninger, som ligner skizofrene psykoser. Stoffet kan sniffes, injiceres og ryges, findes i væskeform og pudder.

PCP viste sig at være årsagen til en række mærkelige drukneulykker, hvor ofrene havde tabt al kontrol over deres bevægelser og derfor ikke kunne redde sig selv.

PCP blev afløst af crack og kokain i slutningen af 1980’erne.

PCP påvirker dopaminsystemet i hjernen og er selv i små doser en kraftig nervegift. Halveringstiden er 2 timer.

Rusen er karakteriseret ved manisk sindsstemning, nedsat koordinationsevne, stivhed i kroppen og krampeanfald. Den påvirkede stirrer stift frem for sig og føler ikke smerte. Eftersom den mukulære kontrol helt forsvinder, kan den berusede synke sammen og blive liggende uden at kunne rejse sig. Ofte følger der psykotiske symptomer med:

  • forandringer i kropsoplevelsen
  • tankeforstyrrelser
  • forfølgelsestanker – som kan resultere i voldshandlinger og selvmordsforsøg

Kilde: netstof.dk