Grænseværdier / Cut-off værdi

Alle narkotest har en grænseværdi eller en cuf-off-værdi. En cuf-off værdi er et udtryk for hvor stor en mængde, at det stof eller substans der testes for, som skal kunne spores, .

Har en person fx. en mængde af 49 ng/ml i kroppen, vil det resultere i et negativt udslag på en narkotest med en cut-off på 50 ng/ml.

Der kræves altså en større mængde end cut-off af et stof for, at en narkotest vil give udslag i et positivt resultat.

De fleste narkotest er opbygget med samme cut-off, der er derfor ikke den store forskel på om der vælges den ene eller anden narkotest i forhold til cut-off.

Nedenfor kan ses et skema med de cut-off som vores narkotest er udstyret med.

Cut-off-værdier for vores urintest.

Substans cut-off ng/ml
Amfetamin (AMP) 1000
Hash, cannabis (THC) 50
Kokain (COC) 300
Opiater, (heroin, kodein, morfin) (MOR/OPI) 300 el. 2000
Metamfetamin (MET) 500 el. 1000
Benzodizepiner (BZO) 300
Ecstasy (MDMA) 500
Metadon (MTD) 300
Buprenorphin (BUP) 5
Tramadol (TRA) 50
Barbiturat (BAR) 300
Phencyclidin (PCP) 25
Oxycodon (OXY) 100

 

Cut-off-værdier for vores spyttest.

Substans cut-off ng/ml
Amfetamin (AMP) 25 el. 50
Hash, canabis (THC) 40 el. 75
Kokain (COC) 20
Opiater, (heroin, kodein, morfin) (OPI) 10 el. 40
Metamfetamin (MET) 25 el. 50
Benzodizepiner (BZO) 5 el. 50
Ecstasy (MDMA) 25 el. 50