Detektionstider / Påvisningstider

Nedenfor kan du se et estimat på hvor lang tid de forskellige stoffer kan spores på vores narkotests. Hvor lang tid et stof kan spores afhænger af i hvilke mængder stoffet er indtaget, men også hvilken cut-off- værdi narkotesten har.

Jo højere cut-off- værdi en narkotest har jo mere af stoffet skal testpersonen have i kroppen for at testen giver udslag for det pågældende stof.

Stof Navn
Urintest detektionstider
Spyttest detektionstider
Minimum Maximum Minimum Maximum
Amfetamin (AMP) 2-7 timer 2-4 dage 1-2 timer 1-2 dage
Barbiturater (BAR) 4-6 timer 2-3 dage
Benzodiazepiner (BZO) 4-6 timer 2-14 dage 2-4 timer Op til 24 timer
Cannabis/Hash (THC) 2 timer 2-60* dage Mindre end 1 time Op 4-24** timer
Ecstasy (MDMA) 2-4 timer 2-4 dage 1-2 timer 1-2 dage
Kokain (COC) 1-4 timer 1-3 dage Mindre end 1 time 1-2 dage
Metadon (MTD) 2-4 timer 2-14 dage
Metamfetamin (MET) 2-7 timer 2-4 dage 1-2 timer 1-2 dage
Opitaer (OPI/MOR) 2 timer 2-4 dage Mindre end 1 time 1-2 dage
Oxycodone (OXY) 2 timer 2-4 dage
Buprenorphin (BUP) 2 timer 1-3 dage
Tramadol (TRA) 2 timer 1-3 dage
PCP (PCP) 4-6 timer 3-8 dage 1-2 dage
Fentanyl (FEN) 2 timer 1-3 dage
Ketamin (KET) 2 timer 1-3 dage

* Sporadisk misbrugere af Cannabis / Hash har vist positive resultater i op til 10 dage og kroniske misbrugere kan teste positive i helt op til 60 dage i særlige tilfælde.

** Afhænger af om man er kronisk hash-ryger eller ej. Enkeltgangs indtag af Hash kan ikke spores længere end 4 timer.

Se vores narkotest her!