THC 200 ng/ml


Denne THC 200 ng/ml test bruges primært i forbindelse med cannabisnedtrapning, da de fleste THC-test har en cut-off værdi på 50 ng/ml. Hvis der er tale om en stormisbruger af Hash/cannabis gennem længere tid, vil en THC-test med en cut-off værdi på 50 ng/ml give udslag på testpersonen, selvom der kan være gået op til 6-7 uger, siden personen sidst har røget.

Med denne THC-test vil en cannabismisbruger typisk give positivt udslag op til ca. 12 dage.