Fakta om alkohol for arbejdspladser og samfundet

500.000 drikker over sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.
160.000 er afhængige af alkohol.
Ensbetydende med at enhver større arbejdsplads vil have medarbejdere med for stort et alkoholforbrug.

Alkoholforbrug = omkostninger for virksomheden.

  1. Øget fravær
  2. Manglende kvalitet
  3. Arbejdsulykker
  4. Dårligt image

For samfundet =

  1. Større sundhedsudgifter
  2. Trafikuheld
  3. Vold
  4. Omsorgssvigt
  5. Familieproblemer

En indsats på arbejdspladsen over for alkoholproblemer har meget store chancer for at give gode resultater:

63 % gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen.

19 % gennemfører en alkoholbehandling, når fx skadestue eller sygehus har henvist til alkoholbehandlingen.

Se vores alkometer her!